Trafik Sigortası

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Trafik sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenir.

Trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir. Belirlenen primler her üç (3) ayda bir değiştirilir.

“Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları arttırıldığı takdirde, poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur.”

7 Yıldızlı Trafik (Zorunlu Mali Sorumluluk)

Bu sigorta ile aşağıdaki sigorta branşlarını kapsamak üzere iki ürünle teminat sağlanmaktadır.

  • Trafik Sigortası
  • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
  • Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  • Hukuksal Koruma Sigortası
  • Dubai Starr Trafik Yardım Hizmeti

6 Yıldızlı Trafik (Zorunlu Mali Sorumluluk)            

  • Bu sigorta ile aşağıdaki sigorta branşlarını kapsamak üzere iki ürünle teminat sağlanmaktadır.
  • Trafik Sigortası
  • Dubai Starr Trafik Yardım Hizmeti

Mesleki Trafik

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüsler; gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması veya benzeri bir amaçla kendilerine bırakılan araçların neden olacağı zararlardan dolayı Karayolları Trafik Kanunu'na göre aracın asıl işleteni gibi sorumludurlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası, aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren meslek sahipleri tarafından yaptırılan ve meslek sahiplerinin hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

(A) Otoparklar – Garajlar

(B) Tamirhane – Servis İstasyonları

(C) Galeriler

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyarı Mali Sorumluluk              

Bu sigorta ile aracınızın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu'na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ