Öğrenci Acil Durum Sigortası

Hastanede yatarak veya ayakta tedaviyi gerektiren, acil durum teminatları için belirtilmiş olan hallerde gerçekleşecek olan teşhis ve tedavi giderlerini acil durum giderilinceye kadar karşılayan teminat şeklidir. Acil Durum tedavileri ile ilgili hayati tehlikeyi atlatması (stabil hale gelmesi) için gerekli olan tedavi giderleri sertifikada belirtilen teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.
 
Bu sigorta; 7 yaşından büyük, 65 yaşından küçük kişileri sigorta teminatı altına alır. Sigorta ettirenin 18 yaşından büyük olması şarttır. 

Aşağıda listesi verilmiş olan durumlar ve hastalıklar Acil Vaka’lar olarak nitelendirilir. 
Provizyon Merkezi’nce onaylanan Acil Vaka kapsamındaki durumlar poliçede belirtilen katılım oranında, Bereket Sigorta A.Ş. tarafından belirlenen teminat limitleri esas alınarak ödenecektir. 

Teminat Kapsamına Dahil Durumlar

1. Suda boğulma

2. Trafik kazası

3. Yüksekten düşme

4. Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları

5. Elektrik çarpması

6. Donma, soğuk çarpması

7. Isı çarpması

8. Ciddi yanıklar

9. Ciddi göz yaralanmaları

10. Zehirlenmeler

11. Anafilaktik Şok

12. Travma sonucu omurga ve alt-üst  ekstremite kırıkları

13. Kalp krizi, hipertansiyon krizleri

14. Akut solunum problemleri

15. Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur

16. Ani felçler

17. Ciddi genel durum bozukluğu

18. Yüksek ateş 39.5 üzeri

19. Diabetik ve üremik koma

20. Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı

21. Akut batın

22. Akut masif kanamalar

23. Menenjit, ensefalit, beyin apsesi

24. Renal kolik: (ESWL vb. Tedavi ve operasyonlar hariç)

25. Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga v.b. (Kendisinin olayın hazırlayıcısı yada tarafı olmadığı, kazaen maruz kaldığı durumlarda geçerli) 

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ